pàgina inicial | índex del bloc


índex bloc

Given enough eyeballs, all bugs are shallow - Linus' law


04.07.2016 · agar.io mobile - com es poden aconseguir més de 5000 punts (valor: 9,99€ coins) en 5 minuts.

03.06.2016 · nextcloud - com els "responsables" de seguretat de nextcloud van ignorar el meu
"Server Side Code Execution via Local File Inclusion" (i més) com a un simple fet de configuració.

16.03.2016 · accounts.█████.com - com aconseguir amb un sol clic de l'usuari canviar la seva contrasenya.

11.08.2014 · GNU bash 4.3 unicode/lib, static char *stub_charset() - vulnerabilitat stack buffer overflow.